Plusklas groep 7&8

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De plusklas is een klas waarin hoogbegaafde kinderen van de basisscholen van PCBO Amersfoort wekelijks op het Farel College bijeenkomen om extra onderwijs te genieten. De Plusklas heeft als doel het talent van hoogbegaafde kinderen verder te ontwikkelen door het bieden van een intellectuele uitdaging, zodat zij gestimuleerd worden tot creatief denken, sociaal te groeien door samenwerking met kinderen die intellectueel op dezelfde golflengte zitten en gemotiveerd blijven om te leren.
Het unieke aan de Plusklas is dat het de kinderen niet alleen uitdaagt op het Farel College, maar ook, door middel van uitdagende opdrachten, op de eigen basisschool. Hierdoor is het een project dat verrijking voor hoogbegaafde leerlingen aanbiedt in een samenwerkingsverband tussen basisschool en voorgezet onderwijs. De insteek is daarmee als volgt: enerzijds wordt uitdaging geboden door passend onderwijs te geven tijdens de contacturen op het Farel College, en anderzijds wordt onderprestatie en verveling tegengegaan op de basisschool door het aanbieden van verrijkende opdrachten voor op de basisschool.
Dit project biedt hoogbegaafde kinderen de kans om gemotiveerd te blijven voor onderwijs, gestimuleerd te worden tot creatief denken, en sociaal te groeien door samenwerking met leeftijdsgenoten. Daarnaast biedt het docenten van het Farel College en van de betrokken basisscholen de kans om ervaring op te doen met specifiek op hoogbegaafde kinderen gericht onderwijs. Door deze ervaring is het de bedoeling dat zij in de toekomst beter om kunnen gaan met hoogbegaafde kinderen in reguliere onderwijssituaties.